• Еднодневна екскурзија во Спортско-рекреативниот комплекс Пелинце.

    Почитувани ученици, Во понеделник 25 септември ќе се изведе еднодневна екскурзија во Спортско-рекреативниот комплекс Пелинце. Распоред за поаѓање : Прва и трета година 8.30 ч. Втора и четврта година 9.30 ч. На паркингот пред Градски […]

     
  • „Гоце Делчев“

    „Гоце Делчев“ — гимназија во Куманово, северна Македонија. Според податоците на Министерството за обрзование и наука на Република Македонија и државниот просветен инспекторат, Гимназијата „Гоце Делчев“ се наоѓа на 8-мо место на ранг листата најдобри […]