Успешно завршен и реализиран проектот “Beyond and louder than words” 2015-1-IT02-KA219-015438_1 во програмата Erasmus+

Во периодот од септември 2015 до август 2018 во Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово се реализираше проектот од програмата на Ерасмус+ на Национална Агенција за образовни програми и мобилности. Во проектот беа вклучени училишта од 7 […]