Гимназијата добитник на Сертификат за Квалитет

 Здружение за истражување, анализа, стандардизација и сертификација ИАСС Скопје, го издава ова уверение за стекнат „Сертификат за квалитет IASS 2019:2021“ на СОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – КУМАНОВО. По претходна анализа на интернет за позитивни спомнувања, како […]