Резултати од упис во прва година

Почитувани ученици и родители, ова се резултатите од уписот во прва година за учебната 2020/2021 година.