Соопштение за враќање на учебници

Почитувани ученици, Ве молиме во посочените термини да ги вратите користените учебници од предходната учебна година и да ги почитувате сите мерки на заштита.