На одржаната манифестација ” Месец на наука “, на ден 26.11.2017год. во дисциплина Хемија, насите уценици ги освоија следниве награди : Кристијан Трајковски – прва награда и Никола Келешов – трета награда под менторство на проф.Танја Кировска- Георгиевска и Леона Лазаревска – трета награда под менторство на проф.Анита Тасевска.

 

Напишете коментар