„Гоце Делчев“гимназија во Куманово, северна Македонија. Според податоците на Министерството за обрзование и наука на Република Македонија и државниот просветен инспекторат, Гимназијата „Гоце Делчев“ се наоѓа на 8-мо место на ранг листата најдобри средни училишта во државата со матурски просек од 3,83.

Гимназијата „Гоце Делчев“ во учебната 2012/2013 година брои вкупно 1138 ученика распоредени во 43 паралелки, од кои 10 паралелки во прва година и по 11 паралелки во втора, трета и четврта година.

Гимназијата зема активно учество во уредување на Википедија на македонски јазик, а за тоа е формирана и посебна вики секција – Википедија:КУГД.

 

Напишете коментар