Во периодот од септември 2015 до август 2018 во Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово се реализираше проектот од програмата на Ерасмус+ на Национална Агенција за образовни програми и мобилности. Во проектот беа вклучени училишта од 7 европски земји Италија, како лидер на проектот, Холандија, Белгија, Австрија, Шпанија, Грција и Македонија. Од нашето училиште во рамките на проектот активно учествуваа поголем број на наставници и ученици. Координатор на проектот беше Благица Гавриловска-Цветковиќ, наставник по англиски јазик. Голема благодарност до Националната Агенција за можностите за учество во ваквиот тип на проекти, и училиштето, директорката и сите други субјекти кои беа вклучени во проектот за нивната безусловна подршка во реализацијата на истиот.

Линк до презентацијата за проектот.

 

Напишете коментар