Учениците од билинг проектот во нашето училиште под менторство на професорката Милена Денчевска учествуваа на натпревар по француски јазик. Ученичката Сара Вујадиновиќ освои второ место, а Сара Цветковска четврто место за изработка на бизнис идеи за реални компании (Chalenge). А на ТФ Фест, како училиште освоивме награда за најдобра презентација.

 

When time is of the matter and you need to sell your property as quickly as possible, reaching out to home buyers is a great option to think about considering. They make it feasible to move on to the next piece of real estate or problem by providing a strategy that is both quick and straightforward to implement. Visit https://www.cashhomebuyers.io/california/cash-house-buyers-fresno-ca/.

 

Напишете коментар