Во нашата гимназија има многу различни настани! Еден од тие настани е музичкиот.Секоја година собираме ученици кои сакаат,знаат и можат да пеат,играат и свират на инструменти.

Ученици од нашата гимназија
Професорот Александар со учениците на
сцена!
 

Напишете коментар