Повеќе информации околу пријавувањето за Erasmus+ проектите, заинтересираните може да најдат на линкот тука.