Инфо ден за проектот – Дете Правобранител

Во понеделник, 19 фебруари во училишниот хол се одржа инфо ден кој беше посветен на проектот „Дете Правобранител“. Задачи на ученикот правобранител се: промовирање на детските права, поддршка на детските права, информирање на учениците во […]