• Настава во нашето училиште

    Наставата во нашето училиште е ефективна и забавна. Учениците заедно со професорите соработуваат и користат разна технологија и опрема со што полесно ја совладуваат теоријата. Исто така се користат и кабинетите кои се уредени во […]

     
  • Патронен празник на нашето училиште

    ” Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите “, е мислата на нашиот Патрон, Гоце Делчев, која 75 години не води нас вработените и учениците во Гимназија “Гоце Делчев”, Куманово по […]