Целта на Интеркултурната размена е учениците да се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различни култури.

Повеќе информации на следниот линк.

 

Напишете коментар