Здружение за истражување, анализа, стандардизација и сертификација ИАСС Скопје, го издава ова уверение за стекнат „Сертификат за квалитет IASS 2019:2021“ на СОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – КУМАНОВО.

По претходна анализа на интернет за позитивни спомнувања, како и екстерна анализа од аспект на услужливост и доверба, гаранција нивото на квалитет на услугите кои ги испорачуваат како и позитивен пристап во соработката со трети страни одлучивме дека може да се стекне со „Сертификат за квалитет IASS 2019:2021“

Овој сертификат е со важност од две години а истиот може да биде издаден повторно со целосно нов ангажман на нашата компанија за проверка на СОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – КУМАНОВО.

Ова уверение за стекнат сертификат се издава со цел да може да и послужи на СОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – КУМАНОВО во докажување на својот квалитет во тековните деловни процеси.

 

Напишете коментар