Ве известуваме дека во врска со актуелната состојба предизвикана од пандемијата на вирусот КОВИД 19, СОУ Гимназија Гоце Делчев од Куманово наставниот процес ќе го реализира преку далечинско учење, т.е. учење од дома. 

За таа цел начинот на реализација на наставата ќе биде прилагоден во согласност со препораките и упатствата од МОН кои ги има на следниот линк:   

http://www.mon.gov.mk/images/Upatstvo_ocenuvanje_31.03.2020-2.pdf

 

Напишете коментар