Анализата на воспитно-образовните резултати од третиот класификационен период во учебната 2019/2020 година може да ја погледнете на следниот линк:

 

Напишете коментар