„Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите“ е мислата на нашиот Патрон Гоце Делчев, која 75 години нѐ води нас вработените и учениците по патот на науката, во постојан натпревар во знаења и вештини, освојување награди, признанија и оформување на нашите ученици во сестрани личности. Биди одлучен и сигурен за изборот на својата иднина, биди дел од едно неверојатно, а толку корисно патување што ќе те насочи на твојот животен пат. Биди и Ти Гимназијалец! Гимназијата дава можности, информирајте се и изберете вистинска насока и подрачје!

Почитувани идни гимназијалци, почитувани родители! Информации за уписи во нашето училиште има на следниот линк: https://gdku.edu.mk/wp-content/uploads/2024/06/интерен-конкурс-1.doc . Информации можете да најдете и на нашите социјални мрежи.

Портал за електронски услуги на МОН: https://e-uslugi.mon.gov.mk

Деветтоодделенци, повелете калкулатор за пресметување поени за упис во нашата Гимназија.

Калкулатор за поени при упис – клик на линкот тука.