Реализација на Erasmus+ проектот “THINK critically – ACT wisely” во Шпанија

Две професорки од СОУ Гимназија Гоце Делчев од Куманово, Валентина Каранфиловиќ (координатор на проектот) и Мери Маневска професор по англиски јазик заедно со 5 ученици од втора и трета година од 21.04.2018 до 28.04.2018 година […]