Гимназијалците учесници на Петтата меѓународна олимпијада по експериментална физика во Софија, Бугарија

Во организација на Софискиот клон на физичари од Софија, Бугарија, потпомогнат од Регионалното друштво на физичари од источна Македонија, во Софија се одржа Петтата меѓународна олимпијада по експериментална физика (ЕРО5) од 8 до 10 декември […]